Сливен. Новини от източника. Последни новини

Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 12.08.2022 г.

, Калина Янева (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди 9 месеца | 473

ВиК – Сливен

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“ във връзка с изграждането на водопровод по бул. „Панайот Хитов“ поради връзки със съществуващи водопроводи, ще бъде спряно водоподаването на 12.08.2022 г. петък от 09:00 – 18:00 часа :

– кв. Ново село, Вилна зона, кв. Българка , кв. Сини камъни

кв..Колю Фичето и кв. Република

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.