За реклама

Цени на реклама в СЛИВЕН НЕТ  |  схема на разположение

Позиция Вид реклама Размер Цена с ДДС - Срок
1 Рекламни банери, сменящи се в ротация 728 х 90 px 21 лв. – за 1 ден
48 лв. – за 7 дни
60 лв. – за 1 месец
2 Рекламни банери, сменящи се в ротация 300 х 250 px 18 лв. – за 1 ден
36 лв. – за 7 дни
48 лв. – за 1 месец
3 Рекламни банери, сменящи се в ротация 300 х 250 px 15 лв. – за 1 ден
24 лв. – за 7 дни
36 лв. – за 1 месец
4 Рекламни банери, сменящи се в ротация 300 х 250 px 15 лв. – за 1 ден
24 лв. – за 7 дни
36 лв. – за 1 месец
5 Рекламни банери, сменящи се в ротация 300 х 100 px 12 лв. – за 1 ден
18 лв. – за 7 дни
24 лв. – за 1 месец
6 Текстов линк в ИЗВЪНРЕДНО до 50 символа 21 лв. – за 1 ден
48 лв. – за 7 дни
60 лв. – за 1 месец
7 Текстов линк в СЪОБЩЕНИЯ до 100 символа 21 лв. – за 1 ден
48 лв. – за 7 дни
60 лв. – за 1 месец
8 Текстов линк в РЕКЛАМНИ ВРЪЗКИ до 30 символа 24 лв. – за 1 месец
9 Текстов линк в съответния раздел от КАТЕГОРИИ до 70 символа 6 лв. – за 1 месец

Цени на реклама в СЛИВЕН ОНЛАЙН  |  схема на разположение

Позиция Вид реклама Размер Цена с ДДС - Срок
1 Текстов линк във ”VIP и платени съобщения” до 150 символа 21 лв. – за 1 ден
48 лв. – за 7 дни
60 лв. – за 1 месец

Цени на реклама в СЛИВЕН НЕТ - "НОВИНИ ОТ ИЗТОЧНИКА"  |  схема на разположение

Позиция Вид реклама Размер Цена с ДДС - Срок
1 Рекламни банери, сменящи се в ротация 468 х 60 px 60 лв. – за 1 месец
2 Рекламни банери, сменящи се в ротация 180 х 200 px 48 лв. – за 1 месец
3 Рекламни банери, сменящи се в ротация 468 х 60 px 30 лв. – за 1 месец

Написване и публикуване на статии; Изработване на банери

Вид статия / Вид банер Цена с ДДС
Написване на статия до 900 знака 60 лв.
Написване на статия до 1800 знака 120 лв.
Написване на статия над 1800 знака 180 лв.
Публикуване на статия 60 лв.
Публикуване на статия с линкове 96 лв.
Публикуване на PR статия 120 лв.
Графичен неанимиран банер 48 лв.