Сливен. Новини от източника. Последни новини

Само четиринадесет вълка...

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Любопитно | преди около 1 година | 766

pixabay.com

Когато през 1995 г. четиринадесет вълка бяха пуснати на свобода в Национален парк Йелоустоун, учените нямаха представа, че това драстично ще промени цялата екосистема на парка.

В парка нямаше вълци в продължение на 70 години и през цялото това време там царуваха елени, които през годините на неконтролирано размножаване (всички усилия на хората да контролират популацията им не донесоха успех) нанесоха сериозни щети на местната флора. Четиринадесетте вълка, разбира се, не можаха да изядат всички елени, но ги накараха да внимават да избират пасища и да избягват някои части на парка. По тези места растителността започна да се съживява. За шест години броят на дърветата се е увеличил пет пъти. Появиха се бобри, които имат нужда от дървета, за да строят бентове. В затънтените води тръгнаха ондатри, патици и риби. Вълците намалиха популацията на чакалите, което доведе до увеличаване на броя на зайците и мишките, което от своя страна привлече в парка ястреби, порове и лисици. Мечките дойдоха в парка, защото успяха да прогонят вълците от плячката си или да изядат остатъците им.

Но най-удивителното е, че вълците промениха течението на реките. Коритата им са изправени и стабилизирани, ерозията на бреговете е намаляла. Това се случи, защото влиянието на вълците върху елените доведе до експлозивен растеж на дървета и трева по бреговете на реките, което доведе до тяхното укрепване. Самата география на парка се е променила и всичко това благодарение на четиринадесет вълка, пуснати там преди по-малко от двадесет години.

Източник: https://leprechaun.land/