Сливен. Новини от източника. Последни новини

От 6 до 9 юни 2024 г. около 373 милиона европейци ще бъдат приканени да изберат 720-те членове на следващия Европейски парламент.

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 седмици | 270

Европейският парламент

Дати на изборите

В Акта за изборите на ЕС се определя, че изборите за Европейски парламент (ЕП) се произвеждат на всеки пет години – от четвъртък до неделя. През 2024 г. изборите в 27-те държави членки са насрочени за периода от четвъртък, 6 юни, до неделя, 9 юни.

Гласуването ще започне в Нидерландия на 6 юни, четвъртък, следвано от Ирландия в петък, 7 юни, и Латвия, Малта и Словакия в събота, 8 юни. В Чехия урните ще бъдат отворени в петък и събота, а в Италия – в събота и неделя. Останалите 20 страни от ЕС (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция) се очаква да проведат изборите си в неделя, 9 юни.

Предварителните резултати ще бъдат оповестени в неделя вечерта. По-долу ще намерите повече информация за публикуването на резултатите и практически подробности за изборната нощ.

Организиране на изборите

Европейските избори се организират в съответствие с националното законодателство на държавите членки, въпреки че съществуват редица общи разпоредби, установени от правото на ЕС. Необходимо е да се осигури пропорционално представителство. Повечето страни са организирани като един избирателен район, но някои от тях – Белгия, Ирландия, Италия и Полша – разделят териториите си на множество избирателни райони.

Гражданите на ЕС, живеещи в друга държава от ЕС, могат да изберат да гласуват и да се кандидатират там. Може да намерите повече информация тук.

Що се отнася до кандидатските изборни листи, съществуват различни национални системи – от затворени листи (без възможност за промяна на реда на кандидатите) до полуотворени листи (гласуващите могат да променят позицията на кандидатите в рамките на една листа) и отворени листи (гласуващите могат да избират кандидати от различни листи).

Възрастта за гласуване също се определя от националното законодателство. В повечето държави членки тя е 18 години, с изключение на Гърция (17 години) и Белгия, Германия, Малта и Австрия (16 години). Минималната възраст за кандидатиране е между 18 и 25 години в целия ЕС.

Повече подробности за тези и други организационни аспекти на изборите можете да намерите в тази инфографика и в този брифинг.

„Използвай гласа си“ – предизборната кампания на Парламента

Европейският парламент е единствената европейска институция, която се избира пряко от гражданите, и като такава е единствената, която носи пряка отговорност пред гражданите и може да търси отговорност от другите управляващи институции в името на една по-прозрачна и по-демократична Европа.

Както и през предходните години, ЕП възнамерява да информира обществеността за предстоящите избори и тяхното значение за бъдещето на Европа. Институционалните комуникационни дейности са надпартийни и допълват кампаниите на всички политически партии и на отделните кандидати. Като поставя акцент върху постиженията на ЕС и Парламента, кампанията има за цел да подчертае и значението на участието в демократичния процес чрез гласуване.

Допълнителна информация

Уебсайт за европейските избори през 2024 г.

Информационен фиш на Европейският парламент - избирателни процедури

Прессъобщение: 15 допълнителни места, разпределени между 12 страни

Разпределение на местата в Европейския парламент по държави на изборите през 2024 г. (инфографика)

Заедно за ЕС