Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заседание на Постоянната комисия по заетост се проведе в Областна администрация Сливен

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 2 седмици | 178

Комисия-заетост

Заседание на Постоянната комисия по заетост (ПКЗ) към Областния съвет за развитие на Област Сливен се проведе днес. То бе ръководено от областния управител Чавдар Божурски, който е председател на комисията.

Поводът за заседанието бе предстоящото разработване на регионална програма за заетост на Област Сливен. Приета беше програма за дейността на ПКЗ за 2024 година.

Във връзка с писмо от министъра на труда и социалната политика, беше сформирана комисия за разработване на регионална програма за заетост и обучение на Област Сливен. Тя се изготвя на база на предложения от областната и общинските администрации.

Приета беше методика за оценка на проектни предложения за включване в програмата. Оценката ще се извършва на база средногодишно равнище на безработицата и броя на регистрираните безработни в съответната община, както и потребностите на работодателите от работна сила.

Средногодишният брой регистрирани безработни лица за 2023 г. в Област Сливен е 5 041. За Сливен те са 1 890, за Нова Загора - 559, за Котел - 1 887 и за Твърдица - 705.

Общият размер на средствата за финансиране на регионалната програма на Област Сливен, определен в Националния план за действие по заетостта, е 514 674 лева. Той бе разпределен по общини както следва:

Община Сливен: 38% или 195 576 лв.

Община Нова Загора: 11% или 56 614 лв.

Община Котел: 37% или 190 430 лв.

Община Твърдица: 14% или 72 054 лв.

В тези рамки могат да бъдат разработени проектни предложения за включване в регионалната програма за Област Сливен. Нейният проект трябва да бъде представен в Министерството на труда и социалната политика до 14 юни. Преди това общините трябва да изготвят своите предложения до 5 юни.

„Целта е да използваме програмата и тя да влезе в сила във възможно най-кратки срокове, за да бъдем полезни на общините и малките населени места“ – заяви областният управител Чавдар Божурски.

Снимки