Сливен. Новини от източника. Последни новини

Приет е план за защита при бедствия на Област Сливен

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 2 седмици | 192

Съвет - бедствия

Заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия се проведе днес в Областна администрация Сливен. То бе ръководено от областния управител Чавдар Божурски, който е председател на съвета. В неговия състав влизат представители на четирите общини и общински съвети, както и ръководителите на всички институции и фирми, които имат отношение към превенцията и защитата на населението от бедствия.

Приет бе годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на Област Сливен през 2023 година. Гласуван беше план за защита при бедствия. Бяха одобрени и четири специализирани плана – за защита при земетресение, наводнение, ядрена или радиационна авария и при горски пожари.

Одобреният план ще бъде изпратен за съгласуване на министъра на вътрешните работи, който е и председател на Националния съвет за намаляване на риска от бедствия. След това той ще бъде утвърден със заповед на областния управител.

Снимки