Сливен. Новини от източника. Последни новини

Анотация „Трансплантация и донорство – медицински предизвикателства” в болницата

, Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди 2 седмици | 329

---

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински"-Сливен се проведе обучение за професионалисти по здравни грижи на тема: „Трансплантация и донорство – медицински предизвикателства”. Лктор беше д-р Христо Василев – лекар специалист по анестезиология и интензивно лечение. В обучението се включиха 50 професионалисти по здравни грижи.

Д-р Василев запозна курсистите с исторически данни за трансплантациите и донорството в света и България. Разгледани бяха принципите на трансплантация според СЗО, както и етапите, през които преминава, източници, както и причините, които биха могли да възпрепятстват реализирането на една донорска ситуация. Представена беше нормативната уредба в България.

Разгледани бяха медицинските критерии и реда на установяване на смърт /клинични и инструментални методи/ и начините на поведение, медицинската документация. Обърнато бе внимание на правилата на поведение при донор с мозъчна смърт – кондициониране, мониторинг.

В обучението се включи Дора Пондалова, инициирала създаването на първия Обществен съвет за подкрепа на донорството, споделяйки с участниците своя опит. Равнището на съвременната медицина наложи трансплантацията като най-доброто и често е единственото животоспасяващо лечение при крайна (терминална) фаза на органна недостатъчност. В този аспект от изключително значение за обществото е целенасоченото и систематично развитие на трансплантацията и свързаната с нея дейност по насърчаване на донорството.

Курсът приключи с обсъждане на възникналите въпроси и полагане на изпитен тест.

Снимки